Kosten kinderopvang

De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaan uit twee delen: de opvangvergoeding voor de gastouder en de bureaukosten van Thuis van Huis.
Deze kosten komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst betaalt uw kosten voor kinderopvang tot een bepaald maximum allemaal terug. Dit heet kinderopvangtoeslag. Het maximum is in 2018 vastgesteld op €5,91 per opvanguur.

Opvangvergoeding gastouder
De opvangvergoeding voor de gastouder spreken vraagouder en gastouder samen af. Thuis van Huis heeft hierbij een adviserende rol.Bureaukosten
We bieden uitgebreide service.
De kosten die Thuis van Huis rekent:
0,70 per uur per kind met een min van €42,- per maand en een max. van €105,- per maand per gezin. Kijk verder voor meer informatie.

Inschrijven gratis
Schrijf u geheel gratis in en ontvang meer informatie.
Inschrijfformulier ouders: inschrijven vraagouders
Inschrijfformulier gastouders:inschrijven gastouders


Lees meer over onsPedagogisch beleidsplanGeregistreerd GastouderbureauTarievenBel of mail ons